บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์    เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
พระบารมีเกริกก้องฟ้า    ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางธัญญาศิริ - นายเกียรติศักดิ์   สิทธิราช